Sitemenu

dinsdag 13 september 2022
left
content-main

melkbaarheid

Melken op snelheid

Melkbaarheid bij robot meer van belang dan bij gangbare melkstallen
In een Wagenings onderzoek, waarin de melksnelheid is bestudeerd, is een model gemaakt, waarbij het melkproces in de melkstal stap voor stap wordt doorlopen.

Fokwaarde melksnelheid

Enquete vervangt MBO - onderzoek
Naast een gewijzigde manier van gegevensverzameling wordt ook de presentatie van de fokwaarde veranderd. Een toelichting hierop

Aspekten van melkbaarheid

Is selektie op melksnelheid belangrijk?
Ingegaan wordt op het vraagpunt waar het optimum van melkbaarheid tussen snelheid en uiergezondheid ligt

Melkstroomprofielen

De melkafgifte nauwkeuriger bekeken
Het PR brengt de melkafgifte in beeld door het vastleggen van het melkstroomprofiel. Dit profiel geeft een beeld van het verloop van het melkproces

Fokkerij en gedrag

Spanningsveld tussen slome en assertieve koeien - fokkerijkengetallen
De huidige generatie veehouders beschikt over een scala aan fokkerijkengetallen om te benutten bij het bepalen van de stierkeuze. Elk kengetal heeft zijn eigen specifieke achtergrond.

Melkstroomprofielen

Vierkante vorm meest ideaal
Overzicht van melkbaarheidskenmerken bij verschillende profielvormen en de kenmerken van een ideaal melkstroomprofiel
right