Sitemenu

donderdag 19 mei 2022
left
content-main

melk testen

Melkkontrole en haar kengetallen

Speciale aandacht voor elektronische melkmeters en voor de deelname aan melkcontrole en stamboekregistratie in Nederland, vergeleken met andere landen

Dynamiek van tankmelkcelgetallen in Nederland: verloop van 1982 - 1987

In een 1e artikel in een serie van 2 wordt de gunstige trend geschetst uit een analyse van de tankmelkcelgetallen van 27.000 bedrijven in Nederland over de periode 1982-'87

Melkkontrole: naar een lab

Verslag van de ontwikkelingen op het gebied van de melkcontrole in Nederland, met name in Zutphen

Water bij de melk

Vriespunt van melk 's ochtends ongunstig
Ruim een jaar lang zijn wekelijks melkmonsters genomen van alle melkgevende dieren van een proefbedrijf van het PR tijdens de avond- en ochtendmelking, waarna het vriespunt bepaald is op het melkcontr

Hoe denkt de Nederlandse veehouder over alternatieve vormen van melkkontrole?

In een enquete onder 140 veehouders is naar de mening gevraagd over 2 alternatieve vormen van melkcontrole: de alternerende en de doe-het-zelf-methode

Van stalvloer naar melkweg

Fokkerijgeschiedenis in Nederland over de jaren 1970 t/m 1995. Met in tabellen een overzicht van de ontwikkelingen van de KI en melkkontrole

Naar een datacentrum

Terugtredende overheid zet Canadese veeverbetering in beweging
In Canada is de overheid zich aan 't terugtrekken uit de veeverbetering en hebben de KI-organisaties, melkcontrolestations en stamboeken de koppen bij elkaar gestoken voor de realisatie van 1 databank

Proefmelking en fokwaarde

Fokwaardeschatting op basis van individuele proefmelkgegevens
Presentatie van een voorstel tot verfijning van de proefmelkgegevens
right