Sitemenu

zondag 22 mei 2022
left
content-main

mechanisatie

[Gebruik computers groeit :] koe en computer

3 artikelen over het gebruik van de computer door veehouders, de stand van zaken, en 2 melkveehouders aan 't woord over hun gebruik van de computer

Maximale inzet loonwerker

Vijftigurige werkweek dankzij uitbesteden landwerk en slimme mechanisatie in de stal - serie Hightech-/Lagekostenbedrijven. Deel 5: Arbeid en mechanisatie
De beide bedrijfsleiders van het Lagekostenbedrijf en van het Hightechbedrijf van ASG geven inzicht in hun arbeidsuren en mechanisatiekosten

Nieuws

De animo van Duitse veehouders om te investeren in een nieuwe melkinstallatie is het afgelopen jaar afgenomen. Dat blijkt uit een door AgriDirect uitgevoerde enquête in mei en juni 2009.

Minder plannen voor nieuwe melkstallen in Duitsland
right