Sitemenu

zondag 11 september 2022
left
content-main

marktprijzen

Kalverhouderij vraagt aandacht voor kwaliteit

LTO wil prestaties vleeskalveren terugkoppelen naar melkveehouder
De markt voor nuchtere kalveren is al anderhalf jaar in mineur. Een ruim aanbod en magere marges op de vleeskalverbedrijven staan structurele prijsverhogingen voorlopig in de weg.

Toppen en dalen vlakken af

Prijzen mengvoergrondstoffen stabieler dankzij lucratieve akkerbouw
Akkerbouwers hebben wereldwijd meer financiële armslag gekregen door de goede resultaten van de afgelopen jaren.

Nieuw evenwicht voor fokveeprijzen

Na 2015 zal er een nieuwe balans ontstaan tussen vraag en aanbod van exportvee
De vraag naar goed fokvee voor export blijft voorlopig bestaan. Een structureel stijgende vraag naar melk nodigt buitenlandse veehouders uit om fokvee aan te schaffen.

Kunstmest deint mee met aardgas

Globalisering maakt ook kunstmestprijzen volatiel, koppeling met energiekosten blijft bestaan - markt
De markt voor meststoffen is uiterst complex.

Lage voorraad pakt rampzalig uit

Extra graanproductie is volledig opgeslokt door productie van biobrandstoffen - markt
De tijd dat er standaard een overaanbod aan granen bestond, is voorbij. De afhankelijkheid van een goede oogst neemt daarmee toe, de uitschieters in de voerprijzen worden extremer.

'Geen meerprijs voor weidegang'

Zuivelvoorzitter Arie Aalberts maakt zich sterk voor compleet waarborgsysteem
Bestuursvoorzitter van Friesland Coberco Dairyfoods spreekt zijn gedachten uit over de toekomst van de Nederlandse melkveehouderij

Mais als krachtvoer

Gerhard de Visser: "Ik bespaar twintig ton krachtvoer per jaar" - special Voerprijzen
Sinds 2004 teelt een Zeeuwse melkveehouder maiskolvensilage. Nu de krachtvoerprijzen een opwaartse trend volgen vraagt hij zich of hij zijn areaal zal uitbreiden

Honger naar graan

Besluiten van Europees parlement over diermeel, braakregelingen ggo belangrijk voor toekomstige voerprijzen - special Voerprijzen
De voerprijzen zijn na een wereldwijd tegenvallende oogst in 2007 explosief gestegen. De vraag is of deze tegenvallende oogst de werkelijke oorzaak is. En is de prijsstijging structureel?

Nieuws

Vanaf heden zijn voederwaardeprijzen vrij toegankelijk op de websites van de Animal Sciences Group (ASG) en het Productschap Diervoeder (PDV).

Op drie websites zijn voederwaardeprijzen vrij in te zien

Nieuws

De Belgische Boerenbond is na overleg met de vakgroepen definitief voor afschaffing van het melkquotumstelsel.
right