Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

marketing

"Kwaliteitsvlees uit de melkveesector"

Wynand Offenberg wil via internationale vleesprijsvergelijking meer transparantie van de productiekolom
De voorzitter van de werkgroep Rundvlees van LTO Nederland zegt in een interview zijn beleid op de binnenlandse consumptiemarkt te concentreren

Vecozuivel wordt volwassen

Alexander van Rouwendaal: "Ik verwacht binnen anderhalf jaar een tekort aan biologische zuivel"
Een interview met de oprichter en directeur van een biologisch zuivelbedrijf dat in 8 jaar tijd van 400.000 kg melk in 1997 groeide naar 12 miljoen kg nu

Concurrentie op veevoedermarkt

Verschuiving voedermarkt: aanbod energie schaarser aanbod eiwit relatief ruimer
De verkoopleider rundveesector bij de leverancier van vochtrijke diervoeders Duynie voorspelt ontwikkelingen, die het aanbod van energierijke producten binnen 2 jaar onderdrukken.

Biologische stilstand

LNV stelt biotechnologie ter discussie op Eko-congres
Het marktaandeel van biologische producten is nog ver weg van de beoogde vijf procent. Hoe de sector vooruitgang kan boeken, werd tijdens de Eko-dag besproken.

Kwaliteit gras loopt terug

Kans van slagen is bij graslandvernieuwing in het voorjaar beduidend lager - special Grasland
De afzet van graszaad is in Nederland de laatste jaren fors afgenomen. Volgens teeltdeskundigen zijn het scheurverbod en veel ruwvoervoorraad daarvan de oorzaak.

Groen licht voor DeltaMilk

Voorzitter Teunis Sterk: 'De kaasfabriek in Blekensgraaf geeft afzetzekerheid over de lange termijn en een bovengemiddeld rendement'

Maandenlang heeft leveranciersvereniging DeltaMilk gewerkt aan de overname van de kaasfabriek van FrieslandCampina in Bleskensgraaf.

Onbegrijpelijke quotumhonger

Waarschuwende adviseurs kunnen de vraag naar quotum niet stoppen
Onbegrijpelijk noemt Andries-Jan de Boer van Accon-AVM de huidige drukte op de quotummarkt. De jaarlijkse kosten voor rente en aflossing bij de aanschaf van quotum bedragen al 16 cent per kg melk.

Seksen in stroomversnelling

Dit jaar gesekst sperma van Nederlands-Vlaams geteste stieren op de markt
Een schets van de situatie en ontwikkelingen rond het vermarkten van gesekst sperma. Van CRV is bekend dat men hier in 2007 mee begint

Feestelijke ijskarretjes

Patrick Danneels - 'Altijd werken in een positieve sfeer' - boer in beeld
Wel 70 soorten ijs telt het ijsassortiment, dat De IJshoeve uit Vivenkapelle voor zijn klantenconsumenten in petto heeft.

Nieuws

CRV heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Moskovskoye, de grootste Russische ki-organisatie en gestationeerd in Moskou.
right