Sitemenu

vrijdag 16 september 2022
left
content-main

managementbenaderingen

Durf data te delen

Veehouder bepaalt zelf wat de waarde is van de beschikbare data
Het is niet eenvoudig om verzamelde data op het melkveebedrijf in geld uit te drukken, zo bleek tijdens een thema-avond van de FVZH in Waarder.
right