Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

machines

Veenet leert boer nieuwe toepassingen van computer kennen

Veenet is een proefproject van Taurus, de Takorganisatie voor automatisering en uniformering in de rundveehouderij. Het project zal twee jaar duren.

Informatisering in de rundveehouderij

Samenwerking werpt vruchten af
Kenschetsing van de huidige stand van zaken door de direkteur van Taurus en enkele punten die de komende jaren extra aandacht vragen

Tankreiniging

Sneller en efficienter methode via verdringing
De reiniging van de melkkoeltank blijkt 2x zo snel te kunnen worden uitgevoerd als er voor- en nagespoeld wordt door verdringing i.p.v. door verdunning

Nieuws

Het onderscheid tussen een succesvol en een minder succesvol melkveebedrijf zit vooral in de kosten voor gebouwen en installaties.

Grote investeringen in stallen gaan ten koste van het resultaat

Nieuws

Natuurgebiedenmaaisel als strooisel

20-04-2009  · 1 reactie
Kort gemaakt maaisel uit natuurgebieden dat niet geschikt is als veevoer kan dienen als strooisel in potstallen en ligboxen. Willem van der Linden in Tienhoven demonstreerde op zijn zoogkoeienbedrijf hoe twee machines maaisel korter maken.
Willem van der Linden gebruikt oud riet dat hij hakselt tot strooisel

Nieuws

Arla Foods heeft met FrieslandCampina een principeovereenkomst bereikt over de overname van de fabriek Friesland Foods Fresh in Nijkerk.

Nieuws

 

Het inkomen van een melkveebedrijf in 2008 staat ondanks een hogere melkprijs aan het begin van dit jaar sterk onder druk door sterk gestegen kosten voor voer, kunstmest en machines. Dit rapporteert het Landbouw Economisch Instituut (LEI).

 

Lager inkomen in 2008 voor melkveesector

Nieuws

Het Amerikaanse bedrijf Sexing Technologies heeft ki-organisatie Trans World Genetics overgenomen.
Sir Redgedal Rustler (v. Laredo) van TWG

Nieuws

De jaarlijkse inkomensramingen van het LEI (Landbouw Economisch Instituut) geven een positief beeld van de land- en tuinbouwsector in 2006. De melkveesector blijkt echter de negatieve uitzondering te zijn.
right