Sitemenu

woensdag 14 september 2022
left
content-main

maïs

Meer melk met maiszetmeel

Geen verschil in voeropname en melkproductie tussen stay-green- en dry-down-maisrastypen
In 2 voederproeven is het effect bekeken van het energiemaisrastype (zetmeel of celwandverteerbaarheid) en het afrijpingsmaisrastype (stay green of dry down) op de opname en productie door melkkoeien.

Meer melk uit mais

Rassen selecteren op zetmeel en celwandverteerbaarheid
Aangegeven wordt in hoeverre zetmeelgehalte, celwandverteerbaarheid en harmonische afrijping in de rassenlijst snijmais 2007 verwerkt zijn

Nieuws

Mais van 2012 moet goed melken

20-11-2012  · 2 reacties

De maiskuilen van 2012 bevatten een hoog gehalte aan zetmeel en hebben een goede vem-waarde. Het eiwitgehalte daarentegen is dit seizoen erg laag.

Mais tikt dit seizoen bijna de grens van 1000 vem aan

Nieuws

Nieuwe schimmelziekte in mais

09-10-2012  · 2 reacties

In enkele maispercelen in Midden-Nederland is de schimmelziekte maiskopbrand geconstateerd. De ziekte kwam in Nederland nog niet eerder voor.

Op de plek waar de kolf hoort te zitten, is bij maiskopbrand een zwarte bol schimmel te zien (foto PPO)

Mais met 1025 vem

Gert Wentink: "Drijfmest vlak voor het ploegen" - special Mais
De komende jaren gaan de gebruiksnormen voor mest naar beneden. Gert Wentink uit Zelhem ziet voor zijn situatie weinig aanleiding om daarop te anticiperen. Rassenkeus en bemesting verandert hij niet

Geen melk zonder zetmeel

Jan Bakker: "Bij de huidige voerprijzen is het zaak om veel zetmeel van eigen grond te oogsten" - special Mais
In hoeverre heeft de mestwet de rassenkeuze van snijmais beïnvloed? In Nederland heeft de maisteler 2 jaar kunnen wennen aan de derogatie-eis van 70% grasland.

Fosfaat dichter bij het zaad

Maximale beginontwikkeling van belang bij slechte omstandigheden - special Mais
Veel innovaties op bemestingsgebied richten zich momenteel op het maximaal benutten van de fosfaatruimte binnen de gebruiksnormen.

Lagere mestnormen vragen beter teeltmanagement

Zoektocht naar alternatieve meststoffen en toevoegmiddelen - special Mais
Het lijkt onafwendbaar, ieder jaar gaan de gebruiksnormen voor fosfaat en stikstof verder naar beneden. Met name bouwland komt in de problemen.

Bodemoppeppers in mais

Humuszuren vormen mogelijk antwoord op teruglopende bodemvruchtbaarheid en strengere mestwetten - special Mais
Humine- en fulvozuren, ook wel humuszuren genaamd, maken deel uit van de nieuwste generatie bodemsupplementen in de maisteelt.

Laatste loodjes

Hoeveelheid maismiddel in oppervlaktewater nog te hoog volgens waterschap Aa en Maas - special Gewasbescherming
Gewasbeschermingsmiddelen voor mais komen fors minder voor in het oppervlaktewater dan 10 jaar geleden.
right