Sitemenu

maandag 20 september 2021
left
content-main

ligboxen

Investeren in welzijn

Wim Bakker: 'Niet meer op klauwgebreken afvoeren' - special: Koe en stal
Ervaringen van een melkveehouder die rubberen matten in zijn ligboxenstal aanbracht

Goedkope inrichting

Henk Blankenstijn: 'Roostervloer heeft zich bewezen' [: special: Koe en stal]
Met het oog op het dierenwelzijn geeft een melkveehouder z'n mening over z'n keuze voor een roostervloer en de boxafscheidingen in z'n ligboxenstal

Gaat kunststof staal vervangen?

Onderzoek naar alternatieve ligboxafscheiding stelt de keuze voor boxmaterialen in vraag
Zegslieden van het Nederlandse en Vlaamse onderzoek op het gebied van de rundveehouderij is gevraagd aan te geven wat er leeft aangaande boxafscheidingen.

Ruimte voor de pens

Zeeuwse topmelker Kees Kool ontwierp eigen ligbox voor optimaal ligcomfort van de koe
Een Zeeuwse topmelker (45 melkkoeien met een productie van 11.130 kg melk) vertelt over zijn voerbeleid en over het ontwerp van een nieuwe box, omdat de gewone standaardboxafscheiding onvoldoende ruim

Stalinterieur

Rene de Klein: "Meerprijs vastzetvoerhek snel terugverdiend" / Variërend zandbed - Arno van Velzen: "Boxafstand van 115 cm compromis" - serie Stalbouw
Bij het volgen van de stalbouwprojecten van 2 Brabantse families worden hier in 2 artikelen de ervaringen bij het plaatsen van de boxafscheiding en de keuze van de boxbedekking weergegeven

Creatief met oude gebouwen

Johan Dekker: "Ik boer in de lage kostenstal van de jaren zeventig" [: kerstspecial]: Een lange adem... in stalbouw
De stallen die de Rijksdienst in de Flevopolder eind jaren '70 opleverde zijn nagenoeg allemaal hetzelfde. Met doorlopende aanpassingen houdt Johan Dekker zijn 2+2-rijige ligboxenstal bij de tijd

Stal in beeld

Arbeidsbesparing en koecomfort centraal in nieuwe stal Schep Holsteins
90 m lang, 6 rijen met in totaal 405 boxen, een 36-stands melkput en een melktank van 30.000 kg melk. Een rondleiding in woord en beeld op een nieuwe op Noord-Amerikaanse leest geschoeide ligboxenstal

Met de hakken in het stro

Oplossing voor dikke hakken zoeken in strooisel of voeding
Welke boxbedekking zorgt voor gezonde hakken bij de melkkoeien? Coöperatie Arkervaart-Twente onderzocht dit op 39 melkveebedrijven, waarbij de diepstrooiselbox als beste optie naar voren kwam.

Pionieren en groeien

Robert Holtland: "Door in te kuilen gooi je zomaar honderd VEM weg"
Een bezoek aan een groot modern melkveebedrijf (250 melkkoeien), met een 200 m lange ligboxenstal en een serrestal als overkapping voor de kalver-iglo's

Drempels in de ligboxenstal

Gelein Biewenga: "Voorkom dat een vaars de hele stal door moet om bij het voerhek te komen" - special: Koe en Verkeer
Een huisvestingsdeskundige brengt de looplijnen voor de koeien in de stal onder de aandacht
right