Sitemenu

zondag 19 september 2021
left
content-main

ligboxen

Ligboxenstal groeit mee met koe en milieu

Een verkoopleider van een stalinrichtingsbedrijf aan 't woord over de bijgestelde maatvoering voor ligboxeninrichting in de loop der jaren i.v.m. de veranderende gemiddelde hoogtemaat van melkvee

Frisse start

Ron de Nijs: 'Zolang ze buiten zitten gaat het goed'
Een veehouder over zijn ervaringen met het opfokken van kalveren gehuisvest in iglo's

Liters melk per seconde

In de nieuwe stal wil Harm Holman 130 melkkoeien per man verzorgen
Een veehouder, lid van de European Dairy Farmers, een vereniging van 200 Europese melkveehouders die elkaars kostprijzen en opbrengsten op Europees niveau vergelijken, is met de topfokkerij gestopt en

Koe van schatbare waarde

Nederlandse deelnemers EDF-studieclub investeren gemiddeld 34.000 euro per koe - special: Koe en geld
3 artikelen over de investeringshoogtes per koe in de diverse EU-landen, de investering in melkquota bij Nederlandse melkveehouders en en in 't laatste artikel komt de voorzitter van de European Dairy

Van verplegen naar verzorgen

Roodbonte koeien van familie Steegink verruilen grupstal voor nieuwe comfortabele ligboxenstal
De laatste 5 jaar realiseerde de familie Steegink een verdubbeling van het melkquotum. Met de roodbonte veestapel en de nieuwe ligboxenstal ziet de familie nieuwe kansen

"Blijf denken over bouwconcept"

Aparte huisvesting voor jongvee ook noodzakelijk vanwege constanter stalklimaat - special: Koe en stal /
In 2 artikelen motiveert de ene melkveehouder de keuze voor een aparte opfokruimte voor kalveren jonger dan één jaar, en de andere voor de bouw van een praktische 2+2-rijige stal

FH als uitdaging

Familie Van Winden: 'Prachtig dat wij iets hebben wat anderen niet hebben'
Reportage van een melkveebedrijf met één van de grootste raszuivere FH-veestapels (145 melkkoeien en 940.000 kg melkquotum) van Nederland.

Meer ruimte voor de ligbox

Hans Hopster: 'Grotere koeien rusten meer op de uitsteeksels van hun lijf' - special: Koe en stal
Huisvestings- en dierenwelzijnsdeskundigen geven hun mening over de afmetingen van ligboxen en de mogelijke boxbedekking

Koe staat nog dicht bij oerrund

"Ligboxenstal aanpassen voor beter welzijn van melkkoeien", menen onderzoekers Beerda en Bracke
Aan 't woord 2 kritische onderzoekers die de huisvesting van melkkoeien en hun welzijn t.o.v. andere dieren in de gaten houden
right