Sitemenu

vrijdag 12 augustus 2022
left
content-main

lichtregiem

Melken van licht

Belang van goed lichtregime op productie 'onderbelicht'
Gewezen wordt op de invloed van licht bij koeien en op de plannen van het Praktijkonderzoek Veehouderij om onderzoek in deze richting te gaan uitvoeren
right