Sitemenu

zondag 11 september 2022
left
content-main

leveringen

F16 - fokker blijft melker

Klaas van der Ploeg melkt in Amerika ruim 13.000 liter per koe
Een reportage van een Nederlands veehouderijgezin dat 6 jaar geleden emigreerde naar Michigan

Koe trotseert regen en hitte

Nederlandse producentes doorbreken grens van 7500 kg melk
Cijfers over het boekjaar 1994-1995, dat op 31 augustus endigde

Nieuws

In het quotumjaar leverden de Nederlandse melkveehouders 157 miljoen kg meer melk aan de zuivelfabrieken dan het door de EU vastgestelde quotum van 11.391 miljard kg. Dat maakte het Productschap Zuivel bekend.
Zuivelfabrieken ontvingen 157 miljoen kg melk te veel

Nieuws

De Nederlandse melkveehouders hebben in het afgelopen quotumjaar 31 miljoen kilogram meer melk afgeleverd dan het door de Europese Unie vastgestelde quotum.
Veehouders leverde 31 miljoen kilo boven het quotum
right