Sitemenu

donderdag 21 januari 2021
left
content-main

levensduur

Lang en productief leven

Op Rosy-Lane tellen alleen kracht, klauwdiagonaal en ophangband
Een gesprek met een Amerikaanse melkveehouder uit de staat Wisconsin die als uitgangsslogan hanteert: "We fokken niet op productie, we fokken niet op exterieur, maar we fokken op productieve levensduu

Samen naar een miljoen

Bejaarde koeien leveren unieke prestatie in stal Van Velzen in Meedhuizen
10 van de 75 koeien op een Gronings melkveebedrijf, varierend in leeftijd van 10 tot 16 jaar, zijn er in geslaagd om in hun leven samen meer dan 1 miljoen kg melk te produceren

Profielschets duurzame koe

Wat is het uiterlijk van koeien met een korte dan wel lange levensduur?
Van elke stamboekkoe die is opgeruimd, is de levensduur bekend. Die informatie wordt gebruikt om de fokwaarde voor duurzaamheid van haar vader te berekenen.

Negen generaties Goldengenen

Zestienjarige moeder van Cash aan hoofd van uitgebreide koefamilie
Toen Eastland Cash zich in 1996 in de indexenlijsten meldde, kreeg moeder Eastland Golden in één klap internationale bekendheid.

Betrouwbaar fokken

Cor van Schie: "Bij duizend euro opfokkosten kun je je geen misser veroorloven" [: kerstspecial]: Een lange adem... in stiergebruik
Voor een melkveebedrijf in Zeewolde (90 melkkoeien) wordt bij de fokkerij veel belang gesteld in de betrouwbaarheid van de fokstieren

Jerseys met excellentie

Ryan Lancaster: "Ze zijn zo ontzettend lief"
Op een Jerseybedrijf in de Amerikaanse staat Washington wordt naast het fokken voor de show als uitgangspunt gehanteerd: langleefbaarheid moet leiden tot een gemiddelde levensproductie van 50.000 kg m

Ontembare geestdrift

John Torrance: "De prijs van kruisling- en zuivere Holsteinkalveren verschilt circa 275 euro"
Reportage van een Engels melkveebedrijf (260 melkkoeien voor 2.650.000 kg quotum) met 17 excellenten, 115 AB-koeien en 55 dieren, waarvan de productieteller boven de 50.000 kg melk staat.

Van jaar- naar levensproductie

Nederlandse melkproducentes in 2005 door 8000-kg-grens én productiever in heel hun leven
De levensproducties van de aanwezige en van de afgevoerde dieren staan voor het eerst op de nieuwste MPR-jaaroverzichten van NRS.

Meer melk met mooie koe

Ook op bedrijfsniveau extra levensduur en -productie bij hoge exterieurscore
De kans op een hoge levensproductie is aanmerkelijk groter voor vaarzen, die met de bedrijfsinspectie bovengemiddeld scoren.

Bouwen voor het leven

Geert Verhelst: "Met de nieuwe potstal wil ik mijn koeien meer sparen"
Een potstal i.p.v. een ligbox: een Vlaamse melkveehouder koos bewust voor het comfort van zijn koeien. De nieuwe stal is grotendeels zelf gebouwd.
right