Sitemenu

dinsdag 19 januari 2021
left
content-main

leeftijd bij eerste inseminatie

Optimaal inseminatiemoment

Hoger bevruchtingspercentage en betere embryokwaliteit bij vroeg inseminatietijdstip
Om een koe drachtig te krijgen moet inseminatie op het juiste moment plaatsvinden.
right