Sitemenu

zondag 11 september 2022
left
content-main

landgebruik

Grondhonger neemt toe

Landbouwgrond vormt een stabiele factor voor beleggers in tijden van economische crisis
De aankoop van percelen landbouwgrond is op papier altijd te duur, maar achteraf nooit onverstandig.

Burgers op boerenland

Wandelaars op boerenland: niet iets om bang voor te zijn
In het kort wordt een studie van PV en PPO met resultaten weergegeven naar knelpunten omtrent openstelling van agrarische gronden door agrariërs voor wandelaars

Schuiven op de huiskavel

René Agten: "We beregenen nooit, drainage is eerder van toepassing" - special Verkaveling
Zoals op de bijgeplaatste luchtfoto te zien is liggen alle percelen aan dezelfde zijde van dit melkveebedrijf

Van wie is de horizon?

Per dag verdwijnt tien hectare open ruimte in Vlaanderen?
De mening van Frans Vera, landschapsecoloog Staatsbosbeheer aan Wageningen UR, en Johan Malcorps, voorzitter van de Antwerpse delegatie van de politieke partij Groen!, over de oprukkende stad in het l

Boeren langs wegen en wallen

Gerard Nijhof: "Het beste kunnen we 's nachts inkuilen om het verkeer te omzeilen" - special Verkaveling
Een melkveehouder aan de rand van Hengelo vertelt hoe de ontsluiting van zijn bedrijfspercelen is en aan de hand van een luchtfoto kan men meekijken

Weidegebied tussen het water

Jaap Slingerland: "Veen is een grondsoort waar je op geboren moet zijn" - special Verkaveling
Aan de hand van een luchtfoto wordt de ligging van een Zuid-Hollands melkveebdrijf duidelijk t.o.v. de omliggende kavels
right