Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main

landbouwsector

Melken in de kop van Europa

Verdiensten Zweedse melkveehouder onder Europees gemiddelde
Om succesvol te zijn in een land met hoge kosten ligt het voor de hand de productie per koeplaats te maximaliseren.

Geen crisis voor de landbouw

Agrarische sector levert voor tien procent bijdrage aan de Nederlandse economie
Terwijl de economie in het slop zit, blijven de agro- en foodexport een heel stabiele factor, zowel in Vlaanderen als in Nederland.

Melkcrisis van Oekraïne

Gastheer van Europees kampioenschap voetballen Oekraïne produceert elk jaar minder melk
Zestig tot tachtig procent van de Oekraïense melk wordt door keuterboeren geproduceerd.

Nieuwe grenzen aan groei

ABN Amro: na 2015 zijn vooral milieudoelen limiterend voor melkveebedrijven
Op het hoofdkantoor in Amsterdam gaf ABN Amro onlangs een update van zijn visie op de agrarische sector. Een positief geluid, zeker voor voedsel, met name zuivelproducten, blijven stijgen.

Come-back van 'vergeten' groep

Waardering voor boeren groeit, uitleggen productiewijze aan burger blijft nodig - special Koe en consument
Mensen zijn naar hun mening gevraagd in supermarkten in Rotterdam en Antwerpen omtrent hoe zij dachten over de agrarische sector en over de Nederlandse of Vlaamse boeren.

Vlaamse koe blijft

Eddy Leloup: "Optimale bedrijfsomvang tussen vier en vijf ton"
Eddy Leloup, adviseur rundveehouderij bij het hoofdbestuur van de Boerenbond, en Jean-Pierre de Leener, kabinets-medewerker van de Vlaamse minister van Landbouw en Leefmilieu geven in het kort hun vis

Zweden houdt gezondheid als prioriteit

"De negatieve correlatie tussen productie en vruchtbaarheid hebben we doorbroken"
De manager voor de Zweedse KI-organisatie Svensk Avel en de manager voor het fokprogramma van de Zweedse roodbonten (Swedish Red Breed, SRB) geven uitleg omtrent de koerswijziging van de Zweedse fokke

Boeren of ondernemen

Visie op melkveehouderij in 2015 centraal op themadag
Hoe 2015-proof ben je als melkveehouder? In het kader van de themadag ‘Boeren of ondernemen’ in Vriezenveen blikken de vijf initiatiefnemers alvast vooruit op ontwikkelingen in de melkveehouderij.

Van stier tot koe in Oost-Java

Ki-station Singosari produceert dit jaar drie miljoen rietjes voor lokale melkveehouders en voor export
Met twee melkkoeien en de opfok van wat jongvee heeft een melkveehouder in Oost-Java een goed inkomen.

Zweden wordt wakker

Na vijftien jaar terughoudendheid weer volop activiteit in Zweedse melkveesector
Lage prijzen voor quotum en landbouwgrond zorgen voor nieuwe belangstelling voor de melkveehouderij in Zweden
right