Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

landbouwprijzen

Melkquotum 'cashen'?

René van Bakel: "Nu melkquotum verkopen is niet speculeren, maar ondernemen"
Een situatie doet zich thans voor dat de huidige hoge melkquotumprijzen voor veel veehouders een reden is om een pas op de plaats te maken in bedrijfsontwikkeling.

Concurrentie op veevoedermarkt

Verschuiving voedermarkt: aanbod energie schaarser aanbod eiwit relatief ruimer
De verkoopleider rundveesector bij de leverancier van vochtrijke diervoeders Duynie voorspelt ontwikkelingen, die het aanbod van energierijke producten binnen 2 jaar onderdrukken.

Prijsrisico's afdekken

Termijnmarkten in de zuivel zijn een oriëntatie waard - special Koe en geld
Wat te doen als melk- en voerprijzen meer gaan schommelen? Deskundigen uit de melkveehouderij vertellen hoe melkveehouders weerstand kunnen bieden aan fluctuerende prijzen

Inspelen op prijsfluctuaties

Vier melkveehouders over hoe ze in de toekomst om denken te gaan met prijsschommelingen - special Koe en geld
Deskundigen zijn het erover eens: de marktprijzen van voer en melk zullen de komende jaren grotere schommelingen gaan vertonen.
right