Sitemenu

zondag 11 september 2022
left
content-main

landbouwministeries

Stimuleren van export

Steun met kennis, netwerken en financiën voor de buitenlandse markt
De Nederlandse agrarische sector exporteerde in 2005 voor 50,8 miljard euro.

Nieuws

De ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Economische Zaken (EZ) worden zo goed als zeker samengevoegd.

Gerda Verburg is waarschijnlijk de laatste landbouwminister

Nieuws

Het EU-idee om op elk pak melk verplicht het herkomstland te vermelden, stuitte op weerstand bij demissionair minister Gerda Verburg.

De herkomstetikettering is een van de beoogde oplossingen voor een lage melkprijs

Nieuws

Veehouders die derogatie vóór 1 februari aanvragen, moeten het aantal hectaren opgeven dat ze op 15 mei verwachten te gebruiken.

Voor derogatieaanvraag uitgaan van het te verwachten aantal hectaren
right