Sitemenu

dinsdag 24 mei 2022
left
content-main

landbouwbeleid

Theo Meijer: "Land geen speeltuin"

In het spoor van Wijffels
De visie van Theo Meijer (2e Kamerlid CDA) op het rapport van de commissie Wijffels: "Toekomst voor de veehouderij"

Vrije markt een gesel

Remi Poppe - in het spoor van Wijffels
2e-Kamerlid SP Remi Poppe geeft naar aanleiding van het rapport van de commissie-Wijffels zijn mening over de landbouw, de melkveehouderij in het bijzonder, en zijn mening over de visie van de commiss

Gert-Jan Oplaat

'Geef boer de ruimte' - in het spoor van Wijffels
De mening van 2e Kamerlid Opmaat over de Nederlandse melkveehouderij, de conclusies van de commissie-Wijffels, de schaalvergroting in de melkveehouderij, de biologische melkveehouderij en het toelaten

Dick Stellingwerf: "Bescherm landbouw"

In het spoor van Wijffels
N.a.v. het rapport van de commissie-Wijffels geeft de landbouwspecialist van de ChristenUnie zijn mening over de toekomst van de Nederlandse veehouderij.

Harm Evert Waalkens: "Nieuwe opdracht"

In het spoor van Wijffels
De mening van dit 2e-Kamerlid en landbouwwoordvoerder van de PvdA naar aanleiding van het rapport van de commissie-Wijffels.

Economie boven ethiek?

Nationaal en internationaal MKZ-beleid geëvalueerd
In een evaluatie geven Frits Pluimers (Veterinary Office LNV), Ria Beckers (voorzitter Platform Biologica), André Bianchi (ID Lelystad), Peter Vingerling (Vereniging Dierenbescherming) en Ruud Huirne

Marktgericht en gecertificeerd

Vlaamse veehouders maken kennis met Nederlandse opvatting over zuivelbeleid
Op een symposium in Vlaanderen, waar door Belgen en Nederlanders uit de melkveehouderij van gedachten werd gewisseld, werd o.a. het Vlaamse quotumbeleid bekritiseerd

Voorstel Vlaams melkquotumbeleid

Melkveehouders aan het woord over de aankomende versoepeling van de quotummobiliteit in Vlaanderen
Volgens een nieuw voorstel kunnen Vlaamse bedrijven binnenkort misschien opnieuw vrij investeren in melkquotum. 5 Vlaamse veehouders werden naar hun mening hierover gevraagd

Nog 25.000 zwevende runderen

Tjeert de Boer: 'Werken aan klanttevredenheid is voor het I&R-bureau niet eenvoudig'
Een gesprek met het plaatsvervangend hoofd van het I&R-Bureau over ISO, UBN en zwevende runderen

Nieuwe EU-landen passen zich aan

Lidstaten werken hard aan invoering melkquotering
Per 1 mei 2004 maken 10 nieuwe lidstaten deel uit van de Europese Unie. Wat verandert er voor melkveehouders in die landen?
right