Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

landbouwbedrijven

Koe en erf

3 artikelen met daarin aan 't woord: 2 landschapsarchitectes, de secretaris van de Stichting Werkgroep Boerenerven en bewoners van 2 melkveebedrijven met denkbeelden over de aankleding van het erf

[Gebruik computers groeit :] koe en computer

3 artikelen over het gebruik van de computer door veehouders, de stand van zaken, en 2 melkveehouders aan 't woord over hun gebruik van de computer

Fokkerij in beeld

3 artikelen over hoe de rundveefokkerij haar handelswaar in beeld brengt of hoort te brengen: een exporteur geeft zijn mening omtrent de aandachtspunten bij de presentatie van fokvee, een alfabetisch

Boerderijopvang verbreedt

Majken van Dijk: 'We moeten zorgboeren uit de "leuk-hoek" halen'
Aandacht voor het initiatief van Wageningen UR om eem groep vooruitstrevende zorgboeren en -boerinnen bijeen te brengen in een Zorgboeren Innovatie Netwerk (ZIN).

Nieuws

Het aantal agrarische bedrijven in de Verenigde Staten is de afgelopen vijf jaar toegenomen met 75.810, een groei van vier procent. Dat blijkt uit cijfers van USDA, het Amerikaanse ministerie van Landbouw.

Nieuws

In 2007 vroegen 10.800 Vlaamse landbouwbedrijven, goed voor 196.000 hectare, derogatie aan bij de Mestbank.
Deelnemens aan derogatie mogen meer dierlijke mest aanwenden

Nieuws

Sinds vorige woensdag zijn zeven nieuwe gevallen van de blauwtongziekte in België ontdekt. Twee 20 kilometerzones zijn nu één zone.

Nieuws

Wie op zoek is naar nutriënten, melkquota of MTR-rechten of deze wenst te verkopen kan voortaan terecht op www.quotumbank.be.

Nieuws

Sinds 1995 is het aantal runderen in Vlaanderen continu gedaald tot 1,35 miljoen stuks in 2005. Dat is in vergelijking met tien jaar geleden een vermindering met 22 procent.
right