Sitemenu

dinsdag 13 september 2022
left
content-main

landbouwbedrijven

Veenet leert boer nieuwe toepassingen van computer kennen

Veenet is een proefproject van Taurus, de Takorganisatie voor automatisering en uniformering in de rundveehouderij. Het project zal twee jaar duren.

Bedrijfsopvolgers ambitieus

Percentage bedrijven zonder opvolger in Noord-Holland veel groter dan in Friesland
Uit een enquête onder 93 melkveehouders in Friesland en Noord-Holland is een betrouwbaar beeld te geven van de bedrijfsontwikkeling, de huidige situatie en toekomstvisie van deze veehouders

Informatievoorziening agrarische sektor op nieuw spoor: ATC van start

Doelstelling en activiteiten van het dit jaar gestarte Agrarisch Telematisch Centrum met reacties uit de praktijk en het bedrijfsleven

Kostprijs bergafwaarts

Vaessen brengt Hollandse zuinigheid in Luxemburgse praktijk
Een interview met een melkveehouder afkomstig uit Zuid-Limburg en sinds 1956 gevestigd in Vianden

Grasland [: graslandbeheer onder Minas]

3 artikelen, waarin allereerst de projectcoordinator van Management op Duurzame Melkveebedrijven een boekje open doet over het graslandgebruik en de bemesting tijdens het project.

Koe en voer [Voeradviezen steeds beter]

5 artikelen in een thema: De Schothorst komt met een nieuw eiwitwaarderingssysteem, dat meer rekening houdt met de vorming van microbieel eiwit en de fermenteerbaarheid van het rantsoen; Een veehouder
right