Sitemenu

maandag 20 september 2021
left
content-main

landbouw

Melkveehouderij zal de komende jaren vooral extensiever moeten

Verslag van een symposium van het Genootschap ter bevordering van de Melkkunde over het thema: milieu en kwaliteit bij de melkproduktie

Beheer gewaardeerd

Natuurverenigingen ontplooien veel initiatieven
In het kort de stand van zaken betreffende de beheerslandbouw

Erik en Joke Ruesink: "Prachtig boerenland"

Een Gelders echtpaar met een veebedrijf (melkvee en vleesvarkens) heeft voor de 2e keer een Farm and Country Fair georganiseerd

Stimuleren van export

Steun met kennis, netwerken en financiën voor de buitenlandse markt
De Nederlandse agrarische sector exporteerde in 2005 voor 50,8 miljard euro.

Geen liter te veel met Kwotumplan

Als hulpmiddel in de bedrijfsvoering wordt uitleg gegeven van een schema dat voorkoming van afwijkingen in het quotum beoogt aan het einde van het quotumjaar
right