Sitemenu

vrijdag 16 september 2022
left
content-main

lactatieduur

Droogstand ter discussie

Verkorten droogstand verhoogt melkeiwitgehalte en vermindert gezondheidsproblemen
Wageningen UR, Schothorst Feed Research en de faculteit Diergeneeskunde hebben een gezamenlijke literatuurstudie uitgevoerd om de mogelijkheden van een kortere droogstand te verkennen.

Elk jaar een kalf blijft optimaal

Economische schade lange tussenkalftijd nihil bij melkproducties vanaf 11.000 kg per koe
Met het oog op het vinden van de optimale tussenkalftijd zochten onderzoekers aan de faculteit Diergeneeskunde Utrecht naar het optimale lactatiestadium om koeien te insemineren

Nieuws

Verkorten of weglaten van de droogstand levert mogelijk voordelen op voor de koegezondheid.

Een verkorte droogstand of doormelken voorkomt mogelijk gezondheidsproblemen
right