Sitemenu

woensdag 14 september 2022
left
content-main

lactatie

Fasevoedering bij melkvee (1)

In een serie van 3 artikelen wordt ingegaan op de mogelijkheden voor fasevoedering bij melkvee. In dit 1e artikel komt de wijze aan bod, waarop een koe melk, vet en eiwit produceert

Fasevoedering bij melkvee (2)

Per melkgevende fase wordt ingegaan op de behoefte aan voedingsstoffen met mogelijkheden hierop in te spelen. Ook worden mogelijkheden gegeven om de vet-eiwitverhouding in melk te beinvloeden

Zwangerschapsgym voor koeien

Stimuleren van lichaamsbeweging in de droogstand zorgt voor een betere start van de lactatie
Is zwangerschapsgym goed voor koeien? Wageningen UR Livestock Research liet droge koeien rondstappen in een tredmolen om die vraag te beantwoorden.

Glucogeen rantsoen helpt koe

Verlagen melkvet via glucogeen rantsoen zorgt voor verbetering energiebalans
Elke koe kampt aan het begin van de lactatie met een negatieve energiebalans. Aandacht voor de juiste vorm van energie in het rantsoen is geen overbodige luxe, blijkt uit onderzoek.

Verloop lactatie

Is er één ideale productiecurve voor biologische koeien?
Hiervoor is de gemiddelde lactatiecurve van biologische bedrijven uit het project Bioveem vergeleken met die van de Koeien & Kansen-bedrijven.

Elk jaar een kalf blijft optimaal

Economische schade lange tussenkalftijd nihil bij melkproducties vanaf 11.000 kg per koe
Met het oog op het vinden van de optimale tussenkalftijd zochten onderzoekers aan de faculteit Diergeneeskunde Utrecht naar het optimale lactatiestadium om koeien te insemineren

Kengetal voor energiebalans

Verandering vetgehalte in begin lactatie is goede graadmeter voor mate van energietekort
Op ID-DLO ging men op zoek naar een andere methode om de energiebalans in een kengetal te vatten: de verandering in het vetpercentage tijdens het begin van de lactatie blijkt een goede graadmeter.

'Zo veel mogelijk melk van een vaars'

In drie lactaties naar 45.000 kg melk op Amerikaans melkveebedrijf De-Su
Op dit Amerikaans melkveebedrijf moeten vaarzen meteen 'full speed' melk produceren. Er is geen tijd om te wachten op hoge producties op late leeftijd

Dertig dagen droog

Carl Vanhoutte: "Oudere koeien gaan zes weken droog" - special: Uiergezondheid
Een Vlaamse veehouder begon anderhalf jaar geleden met het verkorten van de droogstand bij zijn melkvee. Zo'n 60 procent van de veestapel gaat slechts 30 dagen droog

Rapportcijfer voor productie

Koeien met lange tussenkalftijd en hoog vetpercentage krijgen lagere lactatiewaarde
Vanaf februari 2006 en in Vlaanderen vanaf oktober 2005 past NRS een vernieuwde berekening van de lactatie-waarde en de netto-opbrengst toe, waarbij ook 2 nieuwe factoren een rol spelen: de tussenkalf
right