Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

laboratoria

Meer met melk

NIZO-directeur Ad Juriaanse: "Zuivel vervult voorlopersrol binnen voedingssector" - special: Gezonde zuivel
De directeur van NIZO verwijst naar de brede reeks toepassingen van melk, met name in de hoek van de gezondheidsvoeding

'Doe sectie op proefstierkalveren'

Laboratoriumdirecteur Van Haeringen probeert licentie voor CVM-test naar Nederland te krijgen
Vraaggesprek met de directeur van het Wageningse Van Haeringen Laboratorium over de betekenis van de erfelijke gebreksziekte CVM en over de pogingen om de CVM-test naar Nederland te halen

Nieuws

CRV verwerft vijftig procent van de aandelen van Sexing Technologies Brazil. CRV heeft daarvoor een overeenkomst gesloten met het Amerikaanse moederbedrijf van ST, Inguran LLC.
ST Brazil sekst sperma van holstein- en nelorestieren

Nieuws

Vanaf april 2008 gaan de laboratoria van Melkcontrolecentrum Vlaanderen (MCC) en Diergezondheidscentrum Vlaanderen (DGZ) integreren.
Integratie melkonderzoek levert kostenbesparing op
right