Sitemenu

zaterdag 17 september 2022
left
content-main

kwantiteitscontrole

Boeren met kwotum: produktiestijging heeft nog steeds zin

Voor het inschatten van de effecten van produktiestijging per koe moet onderscheid gemaakt worden tussen zelfvoorzienende bedrijven en de niet zelfvoorzienende, alsmede de invloed van verandering van

Quotum verdeeld

Grote regionale verschillen typeren verhandeling Vlaamse quota
4 zegslieden geven hun mening t.a.v. de situatie rond de nieuwe mogelijkheden van quotumhandel in Vlaanderen
right