Sitemenu

zondag 9 mei 2021
left
content-main

kwaliteit

Nieuws

In aanloop naar de tweede selectieronde twijfelden we eigenlijk nog steeds over Future Dream Hillie 13, de tweedekalfs Talentdochter, die was afgevallen in de eerste ronde. We hebben haar nog eens goed bekeken en ja, de bovenbouw is niet helemaal strak, maar naar ons idee heeft de koe op andere onderdelen zoveel kwaliteit over.

Nieuws

Veel snijmaiskuilen van 2007 hebben een laag drogestofgehalte. Dit blijkt uit analyseresultaten van Blgg.

Nieuws

De bestendigheid van veel snijmais neemt af naarmate het product langer in de kuil zit. Uit onderzoek van Provimi en Blgg blijkt dat na tien maanden opslag het aandeel zetmeel dat direct in de pens fermenteert verdubbelt.

Nieuws

Door het uitblijven van de winter en de aanhoudende droogte is de eerste snede dit jaar erg vroeg binnengehaald.
Geen 950 vem in eerste snede

Nieuws

In het centrum van Woerden is Willy 269 tot seniorenkampioene uitgeroepen van de Fokveedag 'Holland midden'.
Cashdochter Willy 269 gaf concurrentie in Woerden het nakijken

Nieuws

De totale ziektekosten per koe zijn in circa vijf jaar tijd gestegen van 62 naar 77 euro. Dat heeft Alfa Accountants en Adviseurs berekend voor de bij Alfa aangesloten melkveebedrijven. Vooral de hogere medicijnkosten dragen bij aan de stijging. Deze namen toe van 32 naar 46 euro. Enerzijds zijn de duurdere medicijnen daar volgens Alfa debet aan, anderzijds ziet het bedrijf ook ontwikkelingen die mogelijk het medicijngebruik doen toenemen. Zo is het beweidingssysteem veranderd van volledig beweiden naar sterk beperkt weiden en summerfeeding. Bovendien ziet Alfa een productiestijging per man van 450.000 naar 500.000 kilo melk. Ook het meer opstallen en de kwaliteit van de oude stallen zal invloed hebben op de ziektekosten per koe. De ziektekosten per koe zijn niet alleen de veeartskosten, maar ook alle preventieve middelen zoals uierdip en formaline.
right