Sitemenu

vrijdag 27 november 2020
left
content-main

kunstmeststrooiers

Nieuwe kans vloeibare kunstmest

Spaakwielbemester en meer stabiele meststof moeten stikstofbenutting verhogen
Bemesten met vloeibare kunstmest wil geen grote vlucht nemen. Hoge kosten en stikstofverlies door vervluchtiging werpen een schaduw over de mogelijk gunstige werking.
right