Sitemenu

vrijdag 27 november 2020
left
content-main

kunstmeststoffen

Precisiebemesten

GPS-gestuurd kunstmeststrooien op grasland levert geld op
Resultaten van een enquête onder 500 veehouders betreffende de wensen om het graslandmanagement te verbeteren.

Kunstmestproductie

Zuren en etsen noodzakelijk bij productie meststoffen - de weg van... de kunstmestkorrel
Aan de hand van foto's wordt in grote lijnen het productieproces van kunstmeststoffen bij BASF in Antwerpen gevolgd

Op maat van het gras

Filip Speeckaert: "Niet koste wat het kost uitbreiden" - special Grasland
Het graslandbeheer van een Belgische melkveehouder. Percelen met glooiingen krijgen bij hem speciale aandacht

Grasland [: graslandbeheer onder Minas]

3 artikelen, waarin allereerst de projectcoordinator van Management op Duurzame Melkveebedrijven een boekje open doet over het graslandgebruik en de bemesting tijdens het project.

Koe en gras

4 artikelen over: vraagtekens rond de vanzelfsprekendheid van beregening van gras, het grasgebruik op een melkveebedrijf in het Noord-Hollandse veenweidelandschap, graslandbeheer op een Drents melkvee

Koe en voer

Special
3 artikelen met ervaringen en meningen van 3 melkveehouders en commentaar van 3 voederspecialisten omtrent de inpasbaarheid van de voorjaarskuilen 2002 in het winterseizoen

Alles in proportie

Douwe Koopmans: "Wij putten de bodem niet uit, wij benutten de bodem" - special Grasland
De familie Koopmans uit Harich streeft in het graslandbeheer naar een zo hoog mogelijke benutting van de bodem, waarbij efficiënt werken centraal staat.

Nieuws

Het gebruik van kunstmeststoffen in de Nederlandse melkveehouders is vanaf begin jaren negentig gehalveerd.
Prijs kunstmeststoffen met 50 procent toegenomen
right