Sitemenu

zondag 20 juni 2021
left
content-main

kunstmatige inseminatie

618 proefstieren van 1984

Een analyse van achtergrond en kansen
Een overzicht van de verwachtingswaarde van de proefstieren die in 1984 ingezet zijn, de meest gebruikte vaders en moedersvaders van de verschillende rassen en de veranderingen ten opzichte van vorig

Krijgt Frankrijk een nieuwe rol als tussenstation in de fokkerij?

De Franse k.i.-organisatie Douai zou door de import van Amerikaanse stieren via de firma Dekker en de export van sperma van deze dieren naar Nederland een rol kunnen spelen in de fokkerij, waarbij het

Alles bijeen kan 1983 een goed k.i.-jaar genoemd worden

Duidelijk overzicht van de toepassing van k.i. bij runderen in 1983. Opgave van een aantal stieren, waarvan een zeer groot aantal inseminaties uitgevoerd zijn. Aan de top staat de stier M.C.B.

554 ingezette proefstieren en hun achtergrond

Aan de hand van cijfermateriaal worden de 554 proefstieren, die in het k.i.-jaar 1982-1983 door de Nederlandse k.i.-verenigingen werden ingezet, geanalyseerd

Optimaal inseminatiemoment

Hoger bevruchtingspercentage en betere embryokwaliteit bij vroeg inseminatietijdstip
Om een koe drachtig te krijgen moet inseminatie op het juiste moment plaatsvinden.

Elk jaar een kalf blijft optimaal

Economische schade lange tussenkalftijd nihil bij melkproducties vanaf 11.000 kg per koe
Met het oog op het vinden van de optimale tussenkalftijd zochten onderzoekers aan de faculteit Diergeneeskunde Utrecht naar het optimale lactatiestadium om koeien te insemineren

Stappentellers als hulpmiddel

Insemineren op juiste moment vergroot kans op drachtigheid
Een proef is uitgevoerd om het effect van het tijdstip van insemineren op het bevruchtingsresultaat te meten. Hierbij is gebruik gemaakt van stappentellers

Kunstmatige inseminatie in kinderschoenen

Leerlingen van pionier Jan Siebenga kregen prille handwerk onder de knie
De geschiedenis van de kunstmatige inseminatie is nog jong, maar de ontwikkelingen zijn indrukwekkend te noemen.
right