Sitemenu

zondag 20 juni 2021
left
content-main

kunstmatige inseminatie

Optimale inseminatie- en vervangingsbeleid bij zwart- en roodbont vee

In dit onderzoek is voor koeien met uiteenlopende leeftijd vastgesteld welke laktatiewaarde minimaal vereist is, zodat insemineren op verschillende momenten na afkalven economisch gezien nog zinvol is

Geven de huidige non-returnpercentages van k.i.-stieren juiste informatie?

Het huidige non-returnpercentage van een stier, berekend als een ruw gemiddelde van zijn n.r.-resultaten, vormt geen juiste weergave van zijn bevruchtend vermogen.

Nieuwe Nederlandse produktierekord kwam weer van Koeponbedrijf

Reportage van een Leusdens melkveebedrijf met prima resultaten, waar al heel vroeg begonnen is met de koeien te laten insemineren met sperma van Canadese stieren

TEAM-programma geeft veel gewicht aan volle zusters van proefstieren

Via het speciale TEAM-programma, een samenwerkingsverband tussen alle Canadese k.i.-verenigingen en de universiteit van Guelph, wil men in Canada bereiken dat fokstieren 2 jaar eerder dan nu kunnen wo

Nederlandse k.i. in '87-'88: kwaliteitsverbetering gaf ruimte voor betere benutting

Een bevestiging van een al eerder bespeurde tendens, namelijk dat de daling van het aantal eerste inseminaties zeer beperkt is gebleven, tot 2,9%.

Foktechnische omvang maakte UNECO tot meest suksesvolle k.i. in Europa

Een gesprek met de directeur van de Franse foktechnische topcooperatie "UNECO" over de opvallende resultaten van hun fokprogramma

Spannende speurtocht naar de juiste fokkerijkoers in Luxemburg

De ontwikkelingen in de Luxemburgse fokkerijorganisatie, die inmiddels geleid hebben tot een nieuwe k.i.-vereniging, worden besproken

Is het voldoende dat het beestje maar een naam heeft? [bij k.i.-stieren]

Over het risiko dat samengaat met het gebruik van afkortingen van de namen van k.i.-stieren, waardoor het kan voorkomen dat koeien met een verkeerde ongewenste stier worden geinsemineerd
right