Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main

kuilvoertoevoegingen

Jaar van goed kuilvoer

Mark Dielissen: 'Nederlandse veehouders kuilen over het algemeen veel te droog in' - gesponsord artikel
De eerste kuilen van 2014 waren van hoge kwaliteit, mede dankzij het gunstige weer.

Kuilen met behoud van voederwaarde

Kuil al in twee dagen stabiel met goed inkuilmiddel - gesponsord artikel
Voor een goede kuil moet het uitgangsmateriaal goed zijn. Dan zorgt een inkuilmiddel ervoor dat de voederwaarde tot zijn recht komt, aldus Aart Tijssen en Couzijn Bos van Ecosyl-producent Volac.

Inkuilmiddel als puntje op de i

Inzet van toevoegmiddelen bij inkuilen verschuift van noodmaatregel naar managementinstrument - special Inkuilmiddelen
Traditioneel worden inkuilmiddelen ingezet als onder moeilijke omstandigheden een kuil dreigt te mislukken.

Naar meer en beter voer

Melkveehouder steeds meer akkerbouwmatig aan de slag met professionele teelt van gras - gesponsord artikel Teelt
Met april 2015 in het vooruitzicht willen veehouders meer gaan melken. Het areaal aan gras- en maisland lijkt echter te gaan dalen.

Investering in conservering

Slechte conservering kost duizenden euro's per jaar - gesponsord artikel Techniek
Inkuilmiddelen hebben hun waarde bij het conserveringsproces van graskuilen inmiddels wel bewezen. En niet alleen onder natte omstandigheden, aldus leverancier Agriprom.

Gebruik inkuilmiddel loont

Ruwvoerspecialist Piet Riemersma: 'Granulaat is niet optimaal; bacteriën kunnen wel zwemmen, maar niet lopen' - special voederwinning
Vorig seizoen heeft Hendrix UTD Agro onderzoek gedaan naar het effect van inkuilmiddelen. Het temperatuurverschil in de kuil bleek ruim zes graden.

Kuil vol bacteriën

Aanbieders van inoculanten promoten standaard toevoegen melkzuurbacteriën in graskuilen
Ervaringen uit de praktijk, de zienswijze van een ID-Lelystad-onderzoeker en die van zegslieden van de kuiltoevoegmiddelfabrikanten geven de bestaande meningen weer

Triticale-GPS

Toevoegmiddel verbetert inkuilresultaat
In overweging wordt gegeven een toevoegmiddel in triticale GPS te gebruiken

Investeren in kuilmanagement

Zorgvuldigheid en netheid rondom uitkuilen bepalend voor voerkwaliteit voor het voerhek
Aandacht voor het belang van de werkzaamheden rondom het in- en het uitkuilen

[Grassen lekker in kuil]

Graskwaliteit
3 artikelen met de mening van een veevoedingsdeskundige over het nut van een beperkte hoeveelheid kruiden in het grasbestand, de werking van een kuiltoevoegmiddel, en de geleidelijke overstap van gang
right