Sitemenu

vrijdag 3 april 2020
left
content-main

kuilvoerkwaliteit

Optimaal bemestingstijdstip

Folkert Agra: "Starten met maaien na twee dagen zonneschijn meer theorie dan praktijk" - special Voer: tijd & kwaliteit
Een Friese melkveehouder, deelnemer aan het mineralenproject Vel en Vanla, geeft zijn uitgangspunten voor het bepalen van het bemestingstijdstip in relatie met het maaitijdstip

Broei kost voederwaarde

Dertig procent minder suiker, tien procent minder eiwit in broeiende kuilen
Een onderzoek, waarbij op ruim 70 bedrijven het optreden van broei in gras- en maiskuilen werd onderzocht.

Meer kennis van de kuil

Nieuwe conserveringsindex van Blgg toont kans op broei en boterzuurbacteriën
Uitleg over de aanvullingen op het Blgg-kuilanalyseformulier, waarvan de beoordeling van de conservering en een vermelding van stikstofindex de belangrijkste zijn

Voer voelen, ruiken en zien

Aart Malestein: 'Het voer zelf vertelt meer dan een laboratoriumuitslag'
Adviseur Aart Malestein bekijkt, voelt en ruikt voer om tot een advies te komen. Het analyseformulier (uit het laboratorium) vervult een bijrol. Hij is wars van ingewikkelde oplossingen.

Nieuws

Het gras uit ruim een op de tien voorjaarskuilen heeft tijdens het groeiseizoen een zwaveltekort gehad.

Een zwaveltekort kan leiden tot een lager eiwitgehalte in graskuil

Nieuws

De graskuilen die in september 2010 zijn gemaakt, zijn dankzij de hoge verteerbaarheid en het suikergehalte prima geschikt voor melkkoeien.

Het ruw-as-gehalte van de herfstkuilen ligt boven de grens van de gewenste streefwaarde

Nieuws

De herfstkuilen van 2009 hebben een hoger drogestofpercentage en suikergehalte dan de herfstkuilen in 2007 en 2008.

Herfstkuilen bevatten minder zuren dan voorgaande jaren

Nieuws

De voorjaarskuilen zijn dit jaar van goed niveau. De vroege kuilen hebben gemiddeld een hoge vem en zijn minder droog dan voorgaande jaren. Dat blijkt uit cijfers van Blgg. Verder bevatten de vroege kuilen minder structuur en meer eiwit in vergelijking met de kuilen die later dit voorjaar zijn gemaakt.

Vroege kuilen bevatten meer eiwit dan late voorjaarskuilen
right