Sitemenu

woensdag 21 september 2022
left
content-main

kruisingsfokkerij

Melkveehouderij in Rwanda

Holstein- en Jerseykruislingen tillen productie naar hoger niveau
Hoe ontwikkelt zich de veeverbetering in Rwanda? Een kijkje in dit door genocide geteisterde land

Proefstieren en 'importstieren'

Waar worden ze ingezet en hoeveel dochters komen aan de melk?
Resultaten van onafhankelijke onderzoeken van twee AHS-studenten naar het aanhoudingsbeleid van dochters van proefstieren en importstieren en de prestaties van genoemde proefstieren

Eerherstel Piemontesekruising?

"melker en mester gebaat bij gebruik Piemontese op ondereind veestapel"
Pleidooi vanuit de praktijk voor meer waardering voor de kwaliteiten van Piemontesekruislingen

Kracht door eenvoud

Driewegkruising zorgt voor vitale koeien bij familie De Vink in Zegveld
Op een Utrechts bedrijf met 21,5 ha grasland en 434.000 kg melkquotum is de simpele bedrijfsvoering het hoofddevies, en wordt het voeren van een bedrijfseconomische boekhouding van belang geacht.

Tweederde gezondheid in fokdoel

Jacob Chardon: "Door forse koerswijziging geen 12.000 maar 11.000 kg melk in 2015"
De foktechnisch directeur van CR Delta geeft impressies van zijn 25-jarige loopbaan en geeft zijn visie op de fokkerij-ontwikkelingen

Synthetisch ras zou ideaal zijn"

Alta-foktechnicus Pete Blodgett ziet kansen voor kruisen met Jersey en Brown Swiss
Een gesprek met deze Amerikaan van Alta Genetics over de voor- en nadelen van kruisen en de onmogelijke toekomst van een synthetisch ras uit 3 rassen
right