Sitemenu

woensdag 14 september 2022
left
content-main

kritiek

Johannes Blanksma, de koppige klokkenluider (1)

Bijzondere boer van Vinea Domini verloor het vertrouwen in het succesrijke Friese stamboek
Voorjaar 2006 zal het een halve eeuw geleden zijn dat het Friese rundveestamboek een unieke beslissing nam: één van de leden werd geroyeerd.

Johannes Blanksma, de koppige klokkenluider (2)

Het Friese stamboek gooide kritische lastpost met steun van de leden buitenboord
Hier het 2e deel in een serie van 3 over een lid van het Fries stamboek, dat het totaal oneens was met de bestuursvisie betreffende de fokkerijlijn

Koe staat nog dicht bij oerrund

"Ligboxenstal aanpassen voor beter welzijn van melkkoeien", menen onderzoekers Beerda en Bracke
Aan 't woord 2 kritische onderzoekers die de huisvesting van melkkoeien en hun welzijn t.o.v. andere dieren in de gaten houden

Strijd tegen het MKZ-beleid

Diet Bredenoord: "Ik was in het begin idealistischer dan nu"
De zienswijze van een MKZ-activiste uit het MKZ-gebied die zich actief inzette voor de stichting Ent Europa

Advies aan adviseur

Joep Driessen: "Taal van de boer wordt niet gesproken"
Studenten aan het Van Hall Instituut doen verslag van een symposium, dat als doel had duidelijkheid te scheppen betreffende de mogelijke rol van het Hoger Agrarisch Onderwijs in de opleiding van veeho

"HF verdient een strenge aanpak"

Les Hansen ziet het meest in driewegkruising met een derde deel Holstein
Een interview met de Amerikaanse onderzoek Les Hansen, die zijn bekendheid dankt aan de kruisingsproeven in Californië. Zijn kritische geluid over de HF-fokkerij is hem niet in dank afgenomen

Staygreenmaisrassen wel oogstelastischer dan drydowntypen

De directeur van KWS Benelux reageert op een eerder artikel in Veeteelt (2006) nr. 16, dat als titel had 'Geen meerwaarde staygreenras'.
right