Sitemenu

dinsdag 15 juni 2021
left
content-main

krachtvoer

Nieuws

De Europese Mededingingsautoriteit heeft toestemming gegeven voor de overname van Hendrix door ForFarmers.

Per 1 april wordt Hendrix formeel overgenomen door ForFarmers

Nieuws

De besturen van de mengvoercoöperaties Rijnvallei uit Wageningen en Agruniek uit Didam hebben besloten een onderzoek te starten naar de voordelen van een fusie.

Meer ledenvoordeel en kostenbesparing doel van mogelijke fusie tussen Agruniek en Rijnvallei

Nieuws

De Europese Commissie komt in de herfst van dit jaar met een voorstel over het mogelijk toestaan van diermeel in veevoer.

Diermeel is momenteel verboden om het risico op bse bij koeien te verkleinen

Nieuws

Het saldo per koe is in het derde kwartaal van 2010 met maar liefst 5,30 euro per 100 kg afgeleverde gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal.

Gestegen saldo per koe komt door de hogere melkprijs in het derde kwartaal 2010

Nieuws

Zuivelfabrikant Arla Foods Nederland heeft voor de productie van duurzame soja een samenwerkingsovereenkomst gesloten met ontwikkelingsorganisatie Solidaridad. Per 1 november 2010 steunt de zuivelonderneming uit Nijkerk kleinschalige gezinsbedrijven in Brazilië bij hun duurzame sojateelt.

De productie van soja als grondstof voor krachtvoer legt grote druk op het milieu

Nieuws

Het totale krachtvoerverbruik op melkbedrijven is vorig jaar gedaald. Gemiddeld hebben melkveehouders over 2009 ruim 13 ton minder krachtvoer gevoerd in vergelijking met het jaar ervoor, zo blijkt uit gegevens van Agrifirm.

De lage melkprijs heeft gezorgd voor een beduidend lager krachtvoerverbruik in 2009

Nieuws

De coöperaties Cehave Landbouwbelang en Agrifirm hebben het fusieonderzoek dat ze de afgelopen maanden hebben uitgevoerd, positief afgerond.

De nieuwe onderneming die na de fusie ontstaat krijgt de naam Agrifirm

Nieuws

De gezondheid van koeien op biologische bedrijven met weinig krachtvoer in het rantsoen verschilt niet van die op andere biologische bedrijven.

Veel gras voor biologische koeien met weinig krachtvoer in het rantsoen
right