Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main

kostenanalyse

Met het oog op de baten

Lage veevervanging en hogere melkproductie compenseren hoge bouwkosten vrijloopstal - serie vrijloopstallen. Deel 2: Economie
Vrijloopstallen zijn nog steeds zeldzaam in de Nederlandse/Vlaamse melkveehouderij. De bouwkosten zijn doorgaans hoger dan de kosten voor een ligboxenstal.

Optimaal bewerken

De kosten van automatiseren wegen niet op tegen de arbeidsbesparing - achter de komma
De diversiteit aan economische kengetallen is groot in de melkveehouderij.

Dekker, AltaPon of HG?

Wagenings onderzoek schept duidelijkheid door vergelijking programma's
Vergelijking van de prijzen van en kosten voor proefstiergebruik bij 3 Nederlandse fokkerij-organisaties

Embryotechnologie nog te kostbaar voor produktiedoeleinden in kruisingssysteem

Analyse van kruisingsonderzoek van Jersey x Holstein Friesian-moederdieren gekruist met een stier van een van de volgende vleesrassen: Limousin, Blonde d'Aquitaine, Piemontese en Charolais.

Beter dan praktijk

Scherpe kostprijs voor lagekostenbedrijf
Een specificatie van de kostprijsberekening in 2004 van het Lagekostenbedrijf t.o.v. een groep bedrijven uit de LEI-boekhouding

Inzicht in kosten klauwproblemen

Per aanwezige melkkoe kosten klauwaandoeningen op een gemiddeld melkveebedrijf jaarlijks 53 euro
Niet direct zichtbare kosten als melkproductieverliezen en verlengde tussenkalftijd blijken bij klauwaandoeningen grote kostenposten. Mortellaro kost de Nederlandse veehouder jaarlijks het meest.

Gebroeders De Vries: fokkerij moet ekonomisch boeren ondersteunen

Een bedrijfsreportage uit Friesland omtrent een melkveebedrijf van 63 ha met 98 melkkoeien, 90 stuks jongvee en een melkquotum van 900.000 kg

Pieken en dalen

Aanhouden van jongvee voor export blijft gok
Door de ontdekking van BSE in Nederland sluiten diverse landen hun grenzen. Blijft het aantrekkelijk om jongvee aan te houden voor export?
right