Sitemenu

maandag 20 september 2021
left
content-main

kosten

Nieuw mestbeleid

Geen problemen met gebruiksnormen op lagekostenbedrijf
De betekenis van het nieuwe mestbeleid is wat betreft de stikstofruimte voor het lagekostenbedrijf uitgerekend

Voerkosten verlagen

Tom Van Nespen: 'Hogere voeropname dankzij tarwegistconcentraat'
De zoektocht naar een goedkoper rantsoen bracht melkveehouder Tom Van Nespen uit Vrasene op het spoor van tarwegistconcentraat.

Prijs van lage kosten

Henk Verbaarschot: "Koeien verwennen en een lage kostprijs gaan niet samen"
Bij Henk en Loes Verbaarschot draait het om goedkoop werken. Vooral de kosten voor voer, kapitaal en loonwerk hebben prioriteit. Ook in de fokkerij wordt op de kleintjes gelet.

Nieuws

Tussen het saldo van weiden en permanent opstallen kan op bedrijfsniveau een verschil zitten van meer dan € 10.000. Dat blijkt uit gegevens van Stichting Weidegang.
64 procent van de melkveehouders heeft geen zicht op de kosten en de opbrengsten van weidegang versus opstallen

Nieuws

Vervroegde afvoer en productieverlies zijn de hoogste kostenposten bij vaarzenmastitis. Per bedrijf met twintig kalvende vaarzen komen de kosten voor vaarzenmastitis op 626 euro per jaar, ofwel 31 euro per aanwezige vaars.

Nieuws

De Belgische overheid heeft besloten ook dit jaar vaccinatie tegen blauwtong type 8 verplicht te stellen voor runderen en schapen. Daarnaast gaan de vergoedingen die rundvee- en schapenhouders voor de vaccinatie krijgen omhoog.

Nieuws

De tarieven voor gebruik van het I&R-systeem door melkveehouders stijgen in 2009 met zeker 4,7 procent.
De kosten voor I&R stijgen met minimaal 4,7 procent

Nieuws

 

Het inkomen van een melkveebedrijf in 2008 staat ondanks een hogere melkprijs aan het begin van dit jaar sterk onder druk door sterk gestegen kosten voor voer, kunstmest en machines. Dit rapporteert het Landbouw Economisch Instituut (LEI).

 

Lager inkomen in 2008 voor melkveesector

Nieuws

Ki-organisatie Alta zet per 1 januari geen stieren meer in binnen het Nederlandse GO-programma.
Lucky Mike, afkomstig uit het GO-programma

Nieuws

 

Het LEI heeft op basis van voorlopige bedrijfsresultaten van 2007 de kostprijs van dat jaar becijferd op 42 euro per 100 kilo melk. De totale (inclusief berekende) kosten kwamen uit op bijna 54 euro per 100 kg melk.

 

right