Sitemenu

zondag 11 september 2022
left
content-main

kosten

Excretie te sturen

Algemene normen of uitscheiding per bedrijf?
Uit een vergelijking tussen de N-uitscheiding volgens de nieuwe normen voor mestproductie en de werkelijke uitscheiding, zoals die bij Koeien & Kansen-bedrijven is gemeten blijkt dit voor elk bedrijf

Kostgeld betalen

Jongvee opfokken kost minstens 1,65 euro per dier per dag - achter de komma
De kosten, die veehouders maken om een kalf groot te brengen, zijn te omschrijven als kosten jongveeopfok. Het kengetal is geen fiscaal cijfer dat standaard in de boekhouding staat.

Efficiënt voeren met voercentrum

Catrinus Veninga: 'Het totale rantsoen inclusief krachtvoer kost ons 9,6 cent per kilo melk - in detail - voercentrum
Het concept ‘voercentrum’, waarbij een veehouder zijn ruwvoer verkoopt en een compleet rantsoen terugkoopt, zag in Nederland nog geen jaar geleden het levenslicht.

Krachtvoer goedkoop vervangen

Bosma-Zatheproef: verse maisgluten verlagen kostprijs en houden productie gelijk
De koeien op het proefbedrijf kregen verse maisgluten in hun rantsoen i.p.v. mengvoer. Meer melk gaven ze niet, maar wel bleken de kosten van hun dagelijkse portie voer lager

Marges in mechanisatie

Nauwelijks saldoverschillen tussen 'mechanisatieboer' en 'koeienboer' - special: Koe en mechanisatie
ABAB-accountants analyseerden jaarcijfers van 603 melkveehouders om uit te zoeken of er verschillen te vinden waren in het uiteindelijke saldo van veehouders die vrijwel al het mechanisatiewerk in eig

Nieuwe generatie buitenshuis

DLV'er Ton Derks: "Je zult moeten accepteren dat er ook wel eens iets misgaat" - special: Jongveeopfok
Overwegingen voor het uitbesteden van de jongveeopfok. In een tabel is een kostprijsberekening voor de jongveeopfok opgesteld

Afstoten van de jongveetak

één op de twintig bedrijven laat jongvee elders opfokken
Een analyse van enquêtegegevens betreffende de beweegredenen van Nederlandse veehouders en van Vlaamse veehouders over het wel of niet uitbesteden van de opfok van jongvee
right