Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main

koper

Schoon water

Kaderrichtlijn Water vraagt bewust omgaan met koper en zink
In 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water van kracht geworden. Voor Nederland betekent dit dat de uitspoeling van koper en zink uit de bodem flink omlaag moet.

Mineralenbehoefte

Koper en selenium vragen aandacht op Bioveembedrijven
Bij het streven naar zelfvoorziening en het telen van eigen krachtvoer is op biologische bedrijven extra aandacht nodig voor de mineralen en spoorelementen.

Genoeg mineralen?

Koper- en seleniumaanbod op Koeien en Kansen-bedrijven
In 2002 is onderzocht of op de Koeien en Kansen-bedrijven de mineralen, die van belang zijn voor diergezondheid, nog voldoende aanwezig zijn bij de koeien.

Nieuws

In de zomer bevat biologische melk een hoger gehalte aan vitamine E en calcium dan gangbare melk.

Nieuws

De internetveiling K&L Selection Sale heeft gemiddeld 7497 euro per dier opgebracht.
Gen-I-Beq, moeder van veilingtopper K&L Selection Sale

Nieuws

Ondanks de gesloten grenzen vanwege blauwtong werden de vijftig veilingnummers tijdens de Tulip Holstein Sale vlot verkocht.
Veel belangstelling en gemiddeld 8700 euro op Tulip Holstein Sale

Nieuws

De embryoveiling van Eurogenes heeft een gemiddelde prijs van 719 euro per embryo opgeleverd.

Nieuws

Wie op zoek is naar nutriënten, melkquota of MTR-rechten of deze wenst te verkopen kan voortaan terecht op www.quotumbank.be.
right