Sitemenu

dinsdag 19 januari 2021
left
content-main

koeien

Kind en de koe

Pien Pon koestert haar liefhebberijen: kinderen en boeken
Reportage over de particuliere boekenverzameling 'koetje boe' van Pien Pon. Slechts kinderboeken met 'koe' in de titel of met een afbeelding van een koe op de omslag zijn welkom in haar bibliotheekje

Bekapmethode ter discussie

Meer onderzoek naar nut van rubbervloeren voor klauwgezondheid vereist
I.v.m. een stijging van het aantal klauwproblemen in de loop der jaren geven deskundigen hun mening over de toegepaste bekapmethoden en het type stalvloer.

Vechten voor prijskampen

Voortbestaan van veel Vlaamse keuringen is in het geding
Het Vlaamse keuringscircuit heeft het moeilijk: keuringen die niet doorgaan, prijskampen die alleen doorgang vinden, omdat enkele inzenders met tientallen dieren de keuring dragen, een terugtredende o

Koken en kleuren bij Koekenbier

Mary Koekenbier en Cees Helder en hun gezamenlijke basis
2 schilders vertellen iets over hun achtergronden die tot hun koeienbelangstelling hebben geleid
right