Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main

koe-indexen

Inval van de Saenes bij zwart

Concurrentie voor de Massia's bij roodbont
Een overzicht van de nieuwe koe-indexen voor Nederland

Ida's onaantastbaar op kop

Dorathe 42 voert bij MRIJ lijst met Paroledochters aan
De laatste koe-indexen voor zwartbont, roodbont en MRIJ

Melkersklassement op robuustheid?

Verkenning naar nieuwe kengetallen om bedrijven en koeien op duurzame productieprestatie te rangschikken
In 2003 worden bedrijven en koeien mogelijk niet langer gerangschikt op de productie per jaar. Hier een eerste verkenning naar nieuwe kengetallen in de richting van robuustheid en duurzaamheid

Indexkoe Flora op NRM

Friese stal Bûtemare met drie generaties in zwartbonttoptien
De uitdraai van de zwartbonte, roodbonte en MRIJ koe-indexen

Testdagmodel en koe-indexen

Veranderingen koe-indexen door introductie van het testdagmodel
De invoering van het testdagmodel heeft naast de veranderingen in de fokwaarde voor de stieren ook invloed gehad op de rangschikking van de koe-indexen.

Nauwelijks beweging

Moeder-dochtercombinaties dominant in top koe-indexenlijst
Presentatie van de zwartbonte, roodbonte en MRIJ koe-indexlijst voor Nederland, en van de zwartbonte en roodbonte lijst van koeien met de hoogste fokwaarde voor productie en van het hoogste exterieur

Hoe stabiel is testdagmodel?

Snelheid van het model en accent op laatrijpheid vraagt om gewenning
De novemberdraai 2003 verliep voor sommige stieren niet gunstig. Naar aanleiding hiervan rijzen vragen over de stabiliteit van de fokwaarden.

Familierelaties

Massiatelg op kop in Vlaamse indextop
Presentatie van de Nederlandse en Vlaamse koe-indexen voor productie, onderverdeeld in zwartbont, roodbont en MRIJ

Erfelijkheid van mastitis

Systematisch vastleggen mastitisgevallen verhoogt betrouwbaarheid van uiergezondheidsindex
Sinds mei 1988 registreren de praktijkcentra van Animal Sciences Group alle gevallen van klinische mastitis.

DPS, DPS en nog eens DPS

NRS-directeur Jan Dommerholt: "Boer moet gevoel bij fokwaarden houden"
NRS-directeur Jan Dommerholt gaat in op vragen over de verandering van de fokwaarde duurzaamheid bij jonge stieren, de uiergezondheidsindex, de fokwaarde celgetal, het exterieur en de fokwaarde gezond
right