Sitemenu

woensdag 20 oktober 2021
left
content-main

kennisniveau

Melkvee Academie

De plaats om met collega-ondernemers ideeën te delen
Introductie van het kennisnetwerk De Melkvee Academie, bedoeld voor het uitwisselen van kennis en ideeën tussen melkveehouders onderling, waarvoor de eerste bijeenkomsten in de 3 noordelijke provincie

Vooral samenwerking

Melkvee Academie krijgt zicht op gevraagde thema's
Een inventarisatie is gemaakt van kennisbankvragen, waarover de deelnemende veehouders informatie over wilden ontvangen

Levenlang leren

Bart IJntema: "In de toekomst is het niet genoeg als je alleen een goed vakman bent" - kerstspecial: Investeren in kennis
De Nederlandse en Vlaamse melkveehouderij verandert in snel tempo. Bedrijven groeien, het einde van de quotering is in zicht. Hoe benen veehouders die ontwikkelingen bij?

Leren van anderen

Jan van Schaijk: "Kennis is belangrijker dan alle andere bedrijfsfactoren - kerstspecial: Investeren in kennis
Om de goede bedrijfsbeslissingen op het juiste moment te nemen verzamelt Jan van Schaijk (Nederlander met 190 melkkoeien in het Waalse Sippenaeken) in gemiddeld 10 uur per week zoveel mogelijk kennis

Nieuws

Van de bij LTO aangesloten melkveehouders wenst 73 procent een geleidelijke afschaffing van het melkquotum. Dit blijkt uit een schriftelijke peiling onder ruim 4000 melkveehouders.
right