Sitemenu

dinsdag 13 september 2022
left
content-main

karkaskwaliteit

Verloop bevleesheid en vetbedekking tijdens laktatie bij M.R.IJ.-vaarzen

Beoordeling van melkgevende dochters op vetbedekking en bevleesdheid kan inzicht geven in de fokwaarde van stieren. Dit blijkt uit een stage-onderzoek van een LH-student bij het N.R.S.

Ekonomische waarde van vleesproduktiekenmerken, verenigd in een vleesindex

In deze voorstudie is gekeken naar de economische waarde van vleesproduktiekenmerken onder huidige produktie- en marktomstandigheden

Transportstress

Extra kosten door aanpassingsproblemen vleeskalveren
Voederaanpassingsmogelijkheden na kalvertransport

Eerste publicatie vleesindex

Per fokwaardepunt vleesindex kan melkveehouder 2,50 euro extra vragen
Bijzonderheden over de nieuwe vleesindex, waarmee de vleesproductiegeschiktheid van nakomelingen van fokstieren wordt aangegeven
right