Sitemenu

donderdag 15 september 2022
left
content-main

kapitaalmarkt

Abnormale tijd op de kapitaalmarkt

Met het ‘normaliseren’ van de economie zal ook de rente op vreemd vermogen weer gaan stijgen
De inflatie, de werkloosheid en het herstel van economische groei zijn de belangrijkste indicatoren voor de langetermijnrente.

Vergoeding voor kapitaal

Economische crisis vermindert de behoefte aan kapitaal, rente is historisch laag
De kapitaalmarkt is voorlopig nog onstuimig. Gebrek aan vertrouwen en een economische crisis maken de rente op langere termijn nagenoeg onvoorspelbaar.

Geen slogantaal meer

Boerenbondadviseur rundveehouderij Eddy Leloup: 'Groei plaatsen binnen zekere realiteitszin'
In een interview laat de Boerenbondadviseur blijken dat het vernieuwde Vlaamse quotumsysteem nog voldoende ruimte zal bieden voor individueel ondernemerschap
right