Sitemenu

donderdag 1 oktober 2020
left
content-main

kalvervoeding

Hoe groter, hoe mooier

Blonde d'Aquitainestiertjes in opfokstation bij Kees en Petra Dekker
Op een Gronings veebedrijf hebben de Blonde d'Aquitainezoogkoeien gezelschap gekregen van 25 jonge stiertjes, die binnen het Blonde d'Aquitainestamboek tot het pas gestarte opfokprogramma behoren

Van melk tot poeder

Ontwikkelingen in melkpoeders gericht op snelle jeugdgroei en verhogen natuurlijke weerstand - special: Kalvermelk
4 artikelen over melkpoeders of rauwe melk voor kalveren, kalverdrinkautomaten, en een kalveropfokker die emmervoeding prefereert boven het gebruik van een drinkautomaat

Kalveropfok [: zorg om jonge kalveren]

3 artikelen over het verbeteren van de kalveropfok: extra zorgpunten, ervaringen met kalverhutten, kalvervoeding gedurende de eerste 4 weken i.v.m. de penswerking

Opfok: zaak van vertrouwen

Kalveropfokker Te Veldhuis streeft naar structuurrijk weidegras - special: Kalveropfok
Omschakelen van melkvee naar opfok van jongvee vraagt een totale verandering van de beweidingsstategie vinden Hennie en Janny te Veldhuis. Sinds anderhalf jaar fokken zij de pinken van hun buren op

Ventilatie en voeding

Gebroeders Rietjens combineren rosékalveren, melkvee en akkerbouw - special: Kalveropfok
Een Limburgse vleeskalverhouder (600 rosékalveren en 70 melkkoeien) aan 't woord over de werkzaamheden en aandachtspunten bij nieuw aangeleverde kalveren

Voeren op gevoel

Vleesstierenhouder Henk Hekman mest bij voorkeur Piemontesekruislingen - special: Kalveropfok
De ervaringen van een vleesstierenhouder, die gemiddeld 350 stieren op stal heeft staan

'Babyboom' in kalverhok

Doelen, kritische controlepunten en procesevaluatie nieuwe termen in kalveropfokplan
Specialisten buigen zich over de strategie rondom de jongveeopfok op het melkveebedrijf

Kunstmoeder doet het beter

Kalverdrinkautomaat benadert het perfecte bioritme van jonge kalveren
Positieve ervaringen betreffende de werking van de kalverdrinkautomaat
right