Sitemenu

woensdag 5 augustus 2020
left
content-main

kalveren

Met de neus in de lucht aan de bar

Uit Nieuw-Zeeland afkomstige Milk Bar-systeem bootst proces van drinken bij de moeder na
Het oogt heel simpel als een drinkbak met een aantal spenen. Steeds meer bedrijven werken met het uit Nieuw-Zeeland afkomstige Milk Bar-systeem. Een aandachtspunt?

Vervetting te lijf met strak rantsoen

Edwin van Werven, jongveespecialist De Heus: 'Afkalfleeftijd kan terug naar 24 maanden'
De conditie van een kalf op jonge leeftijd bepaalt volgens mengvoerbedrijf De Heus voor een belangrijk deel de vruchtbaarheid en het afkalfgemak als vaars.

Aandacht voor doodgeboorte

één op zeven kalveren van holsteinvaarzen sterft tijdens of binnen 24 uur na de geboorte
Het percentage sterfte van kalveren tijdens of kort na de geboorte neemt langzaam toe. Bij de melkkoeien blijft het aantal vrijwel stabiel op vijf procent.

Doodgeboren kalveren

Aandacht voor stressvrije laatste fase van de dracht - uit de dierenartspraktijk
Een dierenarts wordt door een collega-dierenarts gevraagd om eens bij een veehouder op z'n bedrijf te kijken. De veehouder klaagde over doodgeboren kalveren.

Kalversterfte ongrijpbaar

Geen aantoonbaar verband tussen kalversterfte en omzet en aanwas - achter de komma
Een bedrijfskundig adviseur geeft zijn ervaringen en visie betreffende het kengetal 'kalversterfte'.

Afrekenen met coccidiose-infecties

Aanpak van coccidiose vooral zaak van management
Kalverdiarree is een probleem van alle tijden. De ziekte kan een bacteriële, een virale maar ook een parasitaire oorzaak hebben. Diarree door parasieten komt steeds meer onder de aandacht.

Kalverdiarree

Vochtbehandeling via infuus herstel vochtbalans bij kalf met diarree
Aan de hand van praktijkvoorbeelden schrijven drie dierenartsen over ziekten in de melkveehouderij.

Puzzelen voor een Veeteelt-kerstkalf

Van stiermoeder tot duurzame producentes
Al 25 jaar is het een groot succes: de kerstwedstrijd van Veeteelt. Massaal puzzelen veehouders rond de kerstdagen voor de prachtige hoofdprijs: een kalf vol genetische potentie.

Puzzelen voor Delta Jamaica

Kerst kalf stamt uit de invloedrijke Sheresefamilie en is stiermoeder in spe
De hoofdprijs van Veeteelts kerstquiz luistert dit jaar naar de naam Delta Jamaica. Het is een roodfactor Fidelitydochter uit dezelfde koefamilie als de fokstieren Willis en Stilist.

Genomics in de praktijk

Vier testbedrijven beproeven genetische fokwaarde beste CRV-vaarzen - CRV-testbedrijven
Al twee jaar test fokkerij-organisatie CRV de beste vrouwelijke nakomelingen uit Insire-embryo’s in de praktijk.
right