Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

kalveren

Tweeling levert hoger risico

Verhoogde kans op complicaties naar aanleiding van tweelingdracht - uit de dierenartspraktijk
Een tweelingdracht betekent doorgaans een verhoogd risico: het geeft een verhoogde kans op abortus, sterfte van de kalveren na de geboorte en meer stofwisselings- en reproductiestoornissen.

Aan nageboorte staan

Meerdere oorzaken voor deze veelvoorkomende aandoening - uit de dierenartspraktijk
De dierenarts werd bij een veehouder gevraagd, die zuchtend opmerkte dat al zijn dieren na het afkalven aan de nageboorte leken te blijven staan.

Ouder afkalven kost geen geld

Kiezen tussen lage jongveekosten en meer melk in de eerste lactatie
Een kortere opfokperiode van het jongvee verlaagt doorgaans de kosten van de opfok.

Bewust omgaan met jongveeopfok

Jongveeopfok stopt niet na melkperiode, maar betekent 24 maanden lang optimale verzorging
Het ontbrak de melkveesector volgens Agrifirm aan een overzicht van kengetallen die iets vertellen over de resultaten van jongveeopfok.

Tympanie bij kalf

Gasophoping in de lebmaag verwijderen via een gaatje in de buikwand - uit de dierenartspraktijk
Tympanie bij kalveren is meestal het gevolg van gasproductie door bacteriën.

Para-tbc overdraagbaar via lucht

Veroorzaker para-tbc komt voor in stofmonsters melkveebedrijven
De bacterie, die para-tbc veroorzaakt, is aanwezig in stof op melkveebedrijven. Samen met het stof kan de kiem zich door de hele stal verspreiden.

Duel tussen koe en kalf

Na de quotering staat elke veehouder voor de keuze: melkvee of jongvee - achter de komma
Met het wegvallen van het melkquotum moet iedere veehouder kiezen of hij jongvee plekken gaat benutten voor melkkoeien.

Jaarlijks 250 kalveren geboren

Boerendochter Christine ten Have runt samen met haar man Pieter een melkveebedrijf met ruim 200 melkkoeien in Scheemda.

Bloedzweten door bvd

Ook een infectie met het bvd-virus kan bloederkalveren veroorzaken - uit de dierenartspraktijk
De dierenarts onderzocht een kalf dat verdacht werd als bloedzweter. Het kalf was twee dagen oud.

Eén of meer keer drinken?

Arbeidsbesparing als belangrijkste reden bij keuze voor één melkgift per dag - special Jongveeopfok
Een kalverdrinkautomaat of de kalveren één keer per dag melk voeren? Bij beide systemen is de overweging de arbeidsbesparing en de verlaging van de werklast.
right