Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

jonge dieren

Erfelijke aspekten van voeropname en voerefficientie bij melkvaarzen

Onderzoeksresultaten betreffende relaties tussen erfelijke parameters voor voederopname, voederefficientie, groei en melkproduktie bij melkvaarzen in de eerste 105 dagen van de lactatie

Zwartbont verbreedt

Talentvolle jeugd van 1994 lost belofte in
Uitslag van de individuele keuring op de NRM 1996 in Utrecht

Handel vraagt naar luisterend oor

Exporteurs plaatsen mitsen en maren bij rekord
Ondanks het feit dat de export van Nederlands levend vee floreert, plaatsen de exporteurs mitsen en maren bij de toekomst

Frisse start

Ron de Nijs: 'Zolang ze buiten zitten gaat het goed'
Een veehouder over zijn ervaringen met het opfokken van kalveren gehuisvest in iglo's

Transportstress

Extra kosten door aanpassingsproblemen vleeskalveren
Voederaanpassingsmogelijkheden na kalvertransport

Afstoten van de jongveetak

één op de twintig bedrijven laat jongvee elders opfokken
Een analyse van enquêtegegevens betreffende de beweegredenen van Nederlandse veehouders en van Vlaamse veehouders over het wel of niet uitbesteden van de opfok van jongvee
right