Sitemenu

zondag 11 september 2022
left
content-main

jonge dieren

Tumor aan de eierstok

Granulosaceltumor hindert de vruchtbaarheid - uit de dierenartspraktijk
De drachtigheid van een pink bleef uit. Op een echo bleek van de 2 eierstokken één extra groot te zijn.

Macht van het getal

Amerikaans melkveebedrijf De-Su benut bedrijfsgrootte maximaal in fokkerijkoers
Dieren van het fokbedrijf De-Su domineren de top van de Amerikaanse genomic-koe-indexen. Het geheim is volgens eigenaar Darin Meyer statistisch fokken.

Verloop bevleesheid en vetbedekking tijdens laktatie bij M.R.IJ.-vaarzen

Beoordeling van melkgevende dochters op vetbedekking en bevleesdheid kan inzicht geven in de fokwaarde van stieren. Dit blijkt uit een stage-onderzoek van een LH-student bij het N.R.S.

Biedt de weiderij met Piemontesevaarzen een waardevol alternatief?

De mogelijkheid wordt door de organisatie Coveco geopperd om Piemontese kruislingvaarzen op te fokken en te laten afkalven als alternatief voor de melkveehouder

Toestand in sektor van kalfsvleeshouderij is kritiek geworden

Afslanking van de sector is niet te voorkomen en mogelijk heeft hierna de Nederlandse kalfsvleesproduktie weer kansen. Ook door sanering moeten betere kansen worden geboden

Onder veel omstandigheden is opfok van jongvee aantrekkelijk alternatief

Aan de hand van berekeningen van kosten en opbrengsten wordt gesteld dat de opfok van extra jongvee een aantrekkelijke aanpassing in het bedrijfsplan van de melkveehouderij vormt
right